Oświadczenie o ochronie prywatności

Ochrona danych osobowych użytkownika naszej witryny jest dla nas bardzo istotną kwestią. Niniejsze oświadczenie dotyczy danych, które otrzymujemy w przypadku wyświetlania przez użytkownika naszej witryny, oraz sposobów korzystania przez nas z tych danych. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom. Niniejsze oświadczenie dotyczy wyłącznie korzystania z naszej witryny internetowej i nie ma zastosowania do innych witryn internetowych..

Zbieranie danych i korzystanie z nich

Użytkownik może korzystać z naszej witryny bez potrzeby udostępniania swoich danych osobowych. Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z naszej witryny, zbieramy dane dotyczące jego systemu operacyjnego, przeglądarki i adresu IP komputera, adresu strony, z której nastąpiło przekierowanie do naszej witryny, oraz daty korzystania z naszej witryny.

Dane te zbieramy wyłącznie w celach statystycznych związanych z optymalizacją i udoskonalaniem sposobu prezentacji naszej firmy w Internecie. Ponadto dane te są zbierane i przechowywane z uwzględnieniem zasady anonimowości, bez żadnych wskazówek co do tożsamości użytkownika.

Otrzymujemy dane osobowe wyłącznie wówczas, gdy użytkownik nam je przekaże, na przykład gdy dokonuje rejestracji lub wysyła wiadomości e-mail. Wszelkie otrzymane przez nas dane są używane wyłącznie w celu, w jakim użytkownik je dobrowolnie udostępnił.

Registration of Physicians

In order to view content intended exclusively for physicians, you must register with us by providing your name and email address, and confirm that you are a practicing physician. The data is stored in our database for later processing during login. Furthermore, you can also specify whether you want to receive a newsletter and whether you want information about future events. If you have registered for our newsletter using your email address, we will use it for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. Unsubscribing from the newsletter is possible at any time by emailing your request to office@croma.at.

Pliki cookie

Ilekroć użytkownik korzysta z naszej witryny, w naszych plikach dziennika automatycznie zapisywane są dane z jego przeglądarki (Internet Explorer, Firefox, Safari itp.). Oznacza to, że po uzyskaniu numeru IP komputera użytkownika zapisywany jest tam automatycznie plik cookie. Pliki cookie mają bardzo mały rozmiar i służą wyłącznie do zapisywania danych, które ułatwią nam później rozpoznanie przeglądarki użytkownika w celu odpowiedniego dostosowania i uproszczenia naszej oferty internetowej. Pliki cookie nie zawierają wirusów ani nie uszkadzają komputera. Ponadto użytkownik nie jest za ich pomocą identyfikowany ani w inny sposób badany.

Dzięki plikom cookie możemy zapisać adres e-mail użytkownika, aby go potem automatycznie rozpoznać i zalogować w przypadku kolejnych odwiedzin danej witryny.

Naszą witrynę można również przeglądać bez plików cookie. W celu uniemożliwienia nam rozpoznania komputera użytkownika można nie zezwolić na zapisywanie plików cookie na twardym dysku. W tym celu należy usunąć zaznaczenie stosownej funkcji w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. Jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie mieć dostępu do wszystkich funkcji w naszej witrynie.

Ochrona i ujawnianie danych

Otrzymane od użytkownika dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, chyba że zaistnieje prawny obowiązek takiego przekazania.

Przechowywanie, przetwarzanie i usuwanie danych

Zgodnie z przepisami prawa przechowujemy wyłącznie zarejestrowane dane osobowe przez okres wymagany do osiągnięcia celu, w jakim zostały podane. Użytkownik może weryfikować, poprawiać i usuwać swoje dane osobowe oraz zakazywać dalszego z nich korzystania.

Prawidłowa rejestracja danych użytkownika jest dla nas bardzo istotną kwestią. W celu poprawienia albo zażądania usunięcia swoich danych użytkownik musi wysłać wiadomość e-mail na adres office@croma.at o następującym temacie: „Changes to customer data, Princess® Filler homepage”.

Zmiany niniejszego oświadczenia

Nieustanny rozwój Internetu oraz zmiany przepisów prawa mogą wpływać na postanowienia niniejszego oświadczenia. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania do niego zmian.